דלת‎ I Tür(flügel)

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, דלת‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1312/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  PrN /dal-t/ (mas. דֶּלֶת; she. dēlət; he. mit sek. pl.-Endung דְּלָתֹות), "Tür", du. "Tür" (mit zwei Türflügeln): he.

  Formen:

  sg.cs. + sf. 1.comm.sg.

  : דלתי CD 6,13

  sg.det.

  : הדלת 4Q266 frg. 3 ii,18; CD 6,13

  du.abs.

  : דלתים Sir 49,13 (Ms.B 19r,3)

  cs.

  : דלתי 1QHa 11,19 (Suk. 3,18); + ו: ודלתי[ 13,39 (Suk. 5,37)

  + sf. 3.f.sg.

  : דלתיה 4Q175 1,23

  pl.abs.

  : דלתות 1QIsaa 38,7 (für דְּלָתַיִם Jes 45,1)

  cs.

  : דלתות 4Q287 frg. 2,3

  + sf. 3.m.sg.

  : דלתותיו[ 11QTa 6,8; + ו: ודלתותיו 36,11

  + sf. 3.f.sg. + ו

  : ]ודלתותיה 11QTa 39,3

  + sf. 3.m.pl. + ו

  : ודלתותיהמה 11QTa 41,16

  det.

  : הדלתות 4Q365a frg. 4,1

  Semantik:

  Alles zeigen


   1. : mit סגר‎ I "verschließen" i.Bz.a. die Tür des Tempels CD 6,1113 וכל אשר הובאו בברית לבלתי בוא אל המקדש להאיר מזבחו חנם ויהיו מסגירי הדלת "aber alle, die in den Bund hineingebracht worden sind, sollen nicht zum Tempel kommen, um seinen Altar vergeblich anzuzünden, sondern sie sollen diejenigen sein, die die Tür verschließen" (par. 4Q266 frg. 3 ii,18) u. folg. Zit. Mal 1,10 מי בכם יסגור דלתי _____ ולא תאירו מזבחי חנם "wer unter euch verschließt meine Tür, damit ihr meinen Altar nicht vergeblich anzündet" Z. 1314 (𝔐 דְּלָתַיִם)     1. : 4Q175 1,2223 בבכורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה "mit seinem Erstgeborenen wird er ihr (scil. der Stadt) Fundament legen und mit seinem Jüngsten wird er ihre Torflügel einsetzen" (par. 4Q379 frg. 22 ii,9; Jos 6,26); v. Jerusalem, i.Zshg. mit dem Wiederaufbau unter Nehemia וירפא את הריסתינו ויצב דלתים ובריח "und er hat unsere Ruinen wiederhergestellt und Torflügel und Riegel eingesetzt" Sir 49,13 (Ms.B 19r,3; vgl. Neh 7,1; s.a. 1.b)

     2. : 1QHa 14,3031 (Suk. 6,2728) דלתי מגן לאין מבוא ובריחי עוז ללוא ישוברו "schützende Torflügel, so dass es kein Eindringen gibt, und starke Riegel, so dass sie nicht zerbrochen werden können"; וחומת עוז[ ... ]ובריחי ברזל ודלתי[ נחושת "und eine starke Mauer ... und Riegel aus Eisen und Torflügel aus Bronze" 13,39 (Suk. 5,37); s.a. Sir 49,13 (Ms.B 19r,3) unter 1.a

    1. : i. Bild ויסגרו דלתי שחת בעד הרית עול "und es schließen sich die Torflügel der Unterwelt hinter der, die mit Unrecht schwanger ist" 11,19 (Suk. 3,18)

    2. : i.Bz.a. das Sprechen וללשונכה דלתי מ[-- "und für deine Zunge Torflügel von ..." 4Q412 frg. 1,5, mögl. mit DJD XX דלתי מ[-- "ein Schutztor", vgl. 1QHa 14,30 (Suk. 6,27; s.o. 1.b)     1. : ודלתותיו מצופות זהב טוב "und seine Türflügel sind mit gutem Gold überzogen" 11QTa 36,11; ähnl. 11QTa 39,3; 41,1617 (par. 4Q365a frg. 2 ii,7)

     2. : דלתות פלאיהמה "ihre wundervollen Türen" 4Q287 frg. 2,3

    1. : neben מנעול "Riegel" u. מזוזה "Türpfosten" 11QTa 49,1113 וביום אשר יוציאו ממנו את המת יכבדו את הבית מכול תגאולת שמן ויין ולחת מים קרקעו וקירותיו ודלתותיו יגרודו ומנעוליו ומזוזותיו ואספיו ומשקופיו יכבסו במים "und an dem Tag, an dem man den Toten aus ihm (scil. dem Haus) hinausbringt, soll man das Haus auswischen von jeder Verunreinigung durch Öl und Wein und wässrige Flüssigkeit; seinen Boden und seine Wände und seine Türflügel soll man abschaben und seine Riegel und seine Türpfosten und seine Schwellen und seine Oberschwellen soll man mit Wasser reinigen"

    2. : הדלתות "die Türen" 4Q365a frg. 4,1

  Ableitungen:

  דלת‎ II