חדש‎ I erneuern, neu machen

 • Version: 1.0.1
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, חדש‎ I (Version 1.0.1; 2023; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1249/2023-10-25/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  ḤDṮ D "erneuern, neu machen": he. pi./hitp. (piyyut. a. puʿal; qal erst vereinz. mahe.); angesichts des Fehlens von qal ist es mögl., dass d. vb. Gebrauch zumindest he. aus חדש‎ II denom. wurde, wenn nicht die Wz. allg. sem. denom. ist, was auch die Uneinheitlichkeit d. Verbalklasse i. den anderen Sprachen u. das Fehlen des G a. äth. erklären würde

  Formen:

  pi. pf. 2.m.sg.

  : חדשתה 4Q503 frg. 29-32,9

  impf. 3.m.sg.

  : יחדש 1QSb 5,5

  impf.cons. 2.m.sg.

  : ותחדש 1Q34bis frg. 3 ii,6

  imp. m.sg.

  : חדש Sir 33,6 (Ms.B 6v,5)

  ptz. m.sg.abs./cs. + ו

  : ומחדש 4Q286 frg. 6,2

  hitp. pf.cons. 3.m.sg.

  : והתחדש 4Q415 frg. 2 i+1 ii,9 (i.u.K.)

  ptz. m.sg.abs.

  : מתחדש Sir 43,8 (Ms.B 12v,9)

  inf.cs. + ל + ו

  : ולהתחדש 1QHa 19,16 (Suk. 11,13; ו L.u.)

  + sf. 3.m.pl. + ב

  : בהתחדשם 1QS 10,4

  Semantik:

  Alles zeigen
     1. : וברית ד[ו]יד יחדש לו "und den Bund Davids erneuere er für ihn" 5,21 (i.u.K.); וברית כהונת [עולם יח]דש לכה "und den Bund des ewigen Priestertums erneuere er für dich" 3,26; mögl. a. יחדש לכה[ "und er erneuere für dich" 5,5

     2. : ותחדש בריתך להם "und du hast deinen Bund für sie erneuert" 1Q34bis frg. 3 ii,6

    1. : im Gebet חדש[תה] שמחתנו "du hast unsere Freude erneuert" 4Q503 frg. 33 ii+35-36,2

    2. : ]חדש מעשי שמים וארץ "die Werke des Himmels und der Erde (wird er?) erneuern" 4Q434 frg. 2,23 (vgl. Jes 65,17); i.Ggs.z. חרם‎ I hif. 4Q215a frg. 3,1 ]להחרים ארץ[ ב]חרונו ולחדשה[ "um die Erde durch seinen Zorn zu vernichten und sie zu erneuern" (L.u.)

    3. : 4Q503 frg. 29-32,9 אל אור[י]ם אשר חדשתה "Gott der Lichter, der du erneuert hast ..."; 4Q503 frg. 1-6 iii,2 והי[ו]ם הזה חדש[ "und an diesem Tag hat er (?; od. hast du) erneuert"; 4Q384 frg. 1,1 וחדש[ (od. חדש‎ II)

   1. : || שנה‎ II Sir 33,6 (Ms.B 6v,5) חדש אות ושנה מופת "tu erneut ein Zeichen und tu noch einmal ein Wahrzeichen" u. Rndb. Z. 7 חַדֵש אֵל וְשַנֵה תֵֿמַה "tu erneut, Gott, und tue noch einmal ein Wunder"

   2. : 4Q286 frg. 6,2 ]במועדיהמה ומחדש "bei ihren Festen und erneuernd/erneut tuend"; 4Q287 frg. 3,4 א]תה בראתה את כולמה[ ו]מחדש[ "du hast sie alle erschaffen und erneuernd/erneut tuend"    1. : ולהתחדש עם כול ה[ווה] ונהיה "und um sich zu erneuern mit allem, das wird und das geworden ist" 1QHa 19,1617 (Suk. 11,1314)

    2. : i. Wortspiel חדש בחדשו הוא מתחדש "der Neumond – an seinem Neumond erneuert er sich" Sir 43,8 (Ms.B 12v,9; Rndb. חדש כשמו והוא מתחדש "der Neumond ist wie sein Name und er erneuert sich")

    3. : בהתחדשם יום גדול לקודש קודשים ואות למפתח חסדיו עולם "wenn sie sich erneuern als ein großer Tag für (das) Allerheiligste(s) und als ein Zeichen für die Öffnung ewiger Gnadenerweise" 1QS 10,4 (par. 4Q256 19,2; 4Q258 9,1; 4Q260 2,4 teilw. erg.)

   1. : והתחדש 4Q415 frg. 2 i+1 ii,9 (par. 4Q418 frg. 236,1)

  Ableitungen:

  חדש‎ II