חמר‎ III Lehm, Ton

 • Version: 1.1.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, חמר‎ III (Version 1.1.0; 2023; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1212/2023-05-17/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  qutl, Wz. *ḤMR "rot sein" (mas. חֹמֶר; she. s.u.), "Lehm", "Ton" (analog אדמה‎ I; vgl. arab. ḥumra "Ziegelstaub"): he.; she./samar. īmår für mas. חֹמֶר spricht nicht eindeutig für den Zusammenfall mit dem qital "Bitumen, Asphalt" (mas. חֵמֶר; wohl Wz. ḪMR "bedecken, verbergen"; so z.B. Tal 2000b, 281a), da die Bed. "Bitumen, Asphalt" an allen Belegstellen a. Sinn macht

  Formen:

  sg.abs.

  : חמר 1QS 11,22; Sir 36,10 (Ms.E 1r,18)

  cs. + כ

  : כחמ 1QIsaa 23,26 (Schreibf. für כְּחֹמֶר Jes 29,16)

  det.

  : החמר 1QHa 9,23 (Suk. 1,21)

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : neben יצר‎ I qalpass. 1QS 11,22 מה ישיב חמר ויוצר יד ולעצת מה יבין "was soll der Lehm, der von einer Hand geformt wurde, erwidern? Und den Plan – wie sollte er (ihn) begreifen?", zum Vorausgehenden s. I.3, zur Syntax von ויוצר יד s. ו‎ II D.II.1


     1. : 1QHa 12,30 (Suk. 4,29) ומה יצר חמר להגדיל פלאות "und was ist ein Gebilde aus Lehm, um große Wunder zu tun?"

     2. : 4Q428 frg. 20,23 ואני יצר החמר[ כדעתי] [ספרתי בעדת קדושי]כה "und ich, das Gebilde aus Lehm, gemäß meiner Erkenntnis habe ich verkündet in der Gemeinschaft deiner Heiligen" (erg. mit par. 1QHa 25,31 [Suk. frg. 7 i,6]); כדעתי דברתי מצירוק יצר חמר "gemäß meiner Erkenntnis habe ich gesprochen als Knetung eines Gebildes von Lehm" 1QHa 20,35 (Suk. 12,32; vgl. 1QS 11,2122; s. I.3)

     3. : 9,23 (Suk. 1,21) ואני יצר החמר ומגבל המים "aber ich, das Gebilde aus Lehm und Geformtes aus Wasser", ähnl. 11,2425 (Suk. 3,2324) ואני יצר החמר מה אני מגבל במים "aber ich, das Gebilde aus Lehm, was bin ich? Geformtes aus Wasser!"; s.a. I.2.d (teilw. erg.)

     4. : 19,6 (Suk. 11,3) הפלתה עם עפר וביצר חמר הגברתה מודה מודה "du hast wunderbar gehandelt mit Staub und an einem Gebilde aus Lehm hast du dich als sehr, sehr stark erwiesen"; יצ]ר החמר ומצירוק[ "Gebilde aus Ton und eine Knetung ..." 23,28 (Suk. frg. 2 i,8; L.u.) als Werk Gottes neben ומה עפר בכפ[יהם ומע]שה אפר בידם לוא הנה "und was ist der Staub in ihren (scil. der himml. Wesen) Händen und das Werk von Dreck in ihrer Hand? Nichts sind sie!" Z. 27 (7); neben מקוי עפר 20,2829 (Suk. 12,2526) מקוי עפר ומגבל[ במים...]... ותשובת עפר ליצר חמר "eine Ansammlung von Staub und mit Wasser geknetet ... und eine Rückkehr (zum) Staub ist dem Gebilde aus Lehm (bestimmt)"

     5. : ]להוכיח ליצר חמר דרכו ואשמות ילוד אשה "zu rügen gegenüber dem Gebilde aus Lehm dessen Wandel und die Verschuldungen eines von einer Frau Geborenen" 23,1314 (Suk. 18 i,1213; a. neben עפר); 1QS 11,2122 (s. I.3)

     6. : 22,12 (Suk. frg. 1,8) ואני יצר החמר נשענתי "und ich, das Gebilde aus Lehm, habe mich gestützt ..."

    2. : 1QS 11,2122 וילוד אשה מה ישב לפניכה והואה מעפר מגבלו ולחם רמה מדורו והואה מצירוק חמר קורצ ולעפר תשוקתו "und der von einer Frau Geborene, wie soll er bleiben vor dir; und er, aus Staub ist seine Formung, und Speise des Gewürms ist seine Wohnung, und er ist eine Knetung von Lehm, der abgekniffen wurde, und nach dem Staub ist sein Verlangen" (par. 4Q264 frg. 1,9), zur Fortsetzung s. I.1, vgl. a. I.2.d

    3. : neben יצר‎ I nif. u. עפר (vgl. a. I.2.d) Sir 36,10 (Ms.E 1r,18) ]כלי חמר ומן עפר נוצר אדם "... Gefäß (L.u.) aus Ton, und aus Staub ist Adam/der Mensch geschaffen worden"

   1. : i.Bz.a. die Fundamente der Erde 1QHa 11,31 (Suk. 3,30) באושי חמר תאוכל "an den Fundamenten aus Ton frisst es (scil. das Feuer der Ströme des Verderbens)" (par. 4Q428 frg. 5,6)