Versionen

PAM 43.674

©

Copyright


frg. 1
1[-- ]○[ --]
2[-- ]○○רות [--]
3[--] אמת [--]
frg. 7
1[-- סליחה
2[--] ביחד
3[-- ]○○[]
frg. 9
1[-- ]○גה איבו [--]
2[-- ]○○[ --]
frg. 10
1[-- ]סדר יקום[ --]
frg. 12
1[--] את צפון[ --]
frg. 14
1[-- ]○ _____ [--]
2[-- הזו _____ [--]
frg. 15
1[-- ]○[ --]
2[-- על כי [--]
frg. 16
1עיר [--]
2וזב ד֯[ --]
3ו○[ --]
frg. 17
1[--] כיא בר[ --]
frg. 22
1[--] ארץ [--]
2[-- ]○הב○[ --]
frg. 40
1[-- ו○[ --]
2[-- ]○ל יהוה֯[ --]
frg. 49
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]שמעו ○[ --]
frg. 53
1[--] ○ה [--]
2[--] ערם [--]
3[--] ○ב○ ○[ --]
frg. 54
1○[ --]
2את ח[ --]
3○○[ --]
frg. 56
1[-- ]○○א[ --]
2[-- ]○ על ○[ --]
3[-- ]○○○[ --]
frg. 58
1[-- ]עדים[ --]
frg. 60
1[--] כדם י○[ --]
frg. 63
1[-- ]לפני○ ○○[ --]
2[-- ]שקט כא[ --]
3[-- ]○ע [--]
frg. 69
1[-- ]○ אשר ל○[ --]
frg. 71
1[-- ]די
2[-- ]○ה
3[-- ]○ לה