Versionen

PAM 43.673

©

Copyright


frg. 5
1[-- ]לפשתה ○[ --]
2[-- ]○ת מפא[ת? --]
frg. 6
1[-- ]נשא נס[ --]
frg. 14
1[-- ]אחד
2[-- ]○○
frg. 15
1[-- ]ם֯ [--]
2[-- ]יבוא בי○[ --]
3[-- ]○ב○[ --]
frg. 19
1[-- ]○ ○○ מ○[ --]
2[-- ]○ אמת וש[ --]
3[--] איש רדפ[ --]
frg. 21
1[ ] [-- ]○א א○[ --]
2[--] היא לי ○○○[ --]
frg. 22
1[-- ]○ ○[ --]
2[-- ועדי ל֯○[ --]
3[-- ]○[ --]
frg. 26
1[-- גבר[ --]
2[-- ]ל֯[ --]
frg. 27
1[--] אתה[ --]
frg. 28
1[-- וראי○[ --]
2[--] הרם ○[ --]
frg. 33
1[-- ]ב֯ארץ [--]
frg. 34
1[-- ]○ דין ○[ --]
2[-- ]○ש○[ --]
frg. 45
1[-- ]ארכו[ --]
frg. 49
1[-- ]כ֯אריה [--]
2[-- ]○[ --]
frg. 53
1[-- ]○ יין[ --]