Versionen

PAM 43.666

©

Copyright


frg. 18
1[-- ]בני ה[ --]
frg. 30
1[--] יבד[ל --]
frg. 59
1[-- ]○○○ [--]
2[-- ]ות ל○[ --]
3[-- ]לחמ○[ --]
frg. 79
1[-- ]לוים[ --]
frg. 87
1[-- ]לוא י○○○[ --]
frg. 91
1[-- ]בחור [--]
2[-- ]○○ ○[ --]