Versionen

P. Yadin 49

©

Copyright


1
1משמעון בר כוסבא לאנשי עינגדי
2למשבלא ו֯ליהו֯נתן ב֯ר֯ ב֯ע֯ין שלום֯ בטב
3אתן יושב[י]ן אכלין ושתין מן נכ֯סי בית
4ישראל ולא דאגין לאחיכן לכול דבר
5ותשפינת שפקרון֯ על[י]כן לא על֯לתן֯ לכו֯ל
6דבר אבל הוא יד֯עין֯ (זן֯) עון֯ שדבר֯כן עמ֯י (עמ֯ר) ועל הפר֯ת
7שאצלכן שתז֯הרו בהן ושתעמרו במהרא
8משפינא שאש אצל֯כן ובמחוז שתצר○○/○ן
2
9את אח֯י֯כן במח[וז]/[נה] א ו○[--]
10את ט֯פ֯הן֯ (ט֯פ֯[י]הן֯) ות○[--] ד [--]
11ד֯בר שאתן [--] וע [--]
12מצ֯ו֯א ויער֯ב א֯[--] ש [--]
13שא/○○ו֯/י֯מר לה/○ן אד [--] ב [--]
14לכו֯ל֯ צד ה֯ו֯א ש[ל]ם֯
14b_____
15[--]ל֯[--]