Versionen

Mur. 46

©

Copyright


1
1מ֯יונ֯ת֯ן בן[ -- ] ליוסה[ בן ]○ל[ --]
2ש֯לום איני֯ צריך לעמרך[ -- ]○○ני ש/ע[ --]
3בן אליעזר ש֯תתן לו תת○[ --]
4שיהא (שהוא) בא֯ אצלו (אצלי) בעין גדי -- ]○ וה/ח[ --]
5תעניאין וקובר במיתין[ --]
6צריך לו/י א֯חת אלה שלו[ --] ש[ --]
7לכל דבר בש֯לש֯○○ו לו מ[ -- ]○ד ○[ --]
8כל דבר שהוא ○י֯ד֯○ סלע֯[ -- ]○○○[ --]
9עמד עליו שיפטר בו מהי/ו ר֯[ -- ]ס/קה֯ ענ[ --]
10_____ יהונתן֯ בר מ○[ --]
11_____ ו֯ה֯ו֯י֯ ש֯ל֯ם֯ _____ כת[בה --]