Versionen

Mur. 29

©

Copyright


r.i.
1בIIII+X לאלול ש֯נ֯ת֯ I֯I֯ לגאלת ישראל ב֯○○[ -- ]מכר קלב֯ו֯ס בר א֯ו֯טר֯פ֯ל֯ו֯ס֯ ○לי֯○○ לאל[עזר ]בר זכ֯ר֯י֯ה ב○א/ז○ל[ --]
2כל ז֯○○○ה֯ ○○ א/ז○○ן֯ א[ -- ]○ן [-- ]○○ ○○ ○○○○ ○○ב/כ○הן֯ ולא את○○ ○○○ת○א/ז○○ה֯ -- [-- ]○○○○[ --]
3○○○○○ ○○○ ○○○ ○○○○○○ ○לנ֯ה ○○○○○○○ח֯ין ה○○ל֯ ○○○○ ○○○ ○○○ לבת○○מ֯ן ל[ -- ]○[ --]
4○ת ○○○ ○○ת֯ ○○ ○○○ה ○א○ת מ֯○○○○ ○○○○○○ ○○ ○○○ה ○○○○○ ל○[ --]
5מ֯○ ○○[ -- ]○○[ -- ]○○ת○ ב/כ○○[ -- ] ○○○ ○○לח֯○○○
6[--] ○○○○○○○○ א֯ל○ן ○○○○○[ -- ]○○○ ○○○○○○ ○○○○○○[ --]
7[-- ]○○○○ן ת֯○○○א֯ ○○○[ -- ]א֯ ○○○○○ ○ת ○ב/כ○○ ○○○○○[ --]
8○○אל ○○○[ -- ]○○○○○○[ -- ]○○○ן ○○ל○ ○○○ן א֯○○○ל מן ○○○[ --]
r.a.
9בארבעה עשר לאלול שנת שתים ל[גאלת] יש֯[רא]ל בי֯ר֯ש֯לי֯ם חותמים יהונתן
10בר יהוסף שמעון בר ש֯ב֯י יהו○○ ב֯ר֯ י֯ה֯ו֯ד֯ה֯ שמעון בר ז֯כ֯ר֯יה מכר קלבוס
11בר או֯טר֯פ֯לו֯ס מי֯ר֯ש֯לי֯ם ב֯י֯ן ה○○[ -- ]ֿ○[ -- ]○○[ -- ]○ ○○○○מ֯○○○ה֯[ --
12לאלעזר בר ז֯כ֯ר֯יה ולשמעה בר יהוחנן [○○]○○ ○○○ נ֯[ -- ]אל[ -- ]○○[ -- ]○○○○○
13○○ע֯ן[ -- ]○○○[ -- ]○○ב/כים שמ[ --]
14ש○○○[ -- [--]
15[ -- ]○[ -- ]○○[ --]
v.
16κ[λεο]πος ευτραπελ|[ο]υ
17() χειρι ε‹μ›αυτου γ (γεγραφα)
18שפ֯ירה בת (ברת) ישוע על נפשה כ֯[תב ]ש֯מ֯ע֯ון ב֯[ר -- ממרה]
19שמעון בר שבי ש֯ה֯[ד --]
20יהוסף ב֯ר֯ ○○○○○ן ש֯ה֯[ד --]
21שמעון ○○○○○[ -- ]○ ○○○○[ --]