Versionen

KhQ1

©

Copyright


1
1בשנת שתים ל○ [--]
2בירחו נתן חני ב[ן --]
3לאלעזר בן נחמ֯ני[ --]
4את חסדי (הסק֯ים / המקום) מחולנ[ (הלל[ו / הלז[) --]
5מה֯יום הז֯ה ל‹ע›ול֯[ם --]
6וא‹ת› תחומי֯ הבית ו[ --]
7והתאנים הזי[תים --]
8וכמ֯לותו (וכול) אילן (--) ליחד[ (אח[ר) -- ]
9ו֯ח֯נ֯י֯ [--]
10לו את ח֯ס֯[די --]
11ואת ○○○[ --]
12וביד ○○○ה[ --]
13לג֯○נן [--]
14חסדי֯ עבד ח֯[ני -- מן]
15חלון (חל○○) [--]