Versionen

5Q20

©

Copyright


frg. 1
1[-- ]בנת חרש נ○[ --]
2[--] לבני אהרון [--]
frg. 2
1[-- ]○○○[ --]
2[-- ]לבנון ○[ --]
frg. 3
1[-- ]○○○[ --]
2[-- ]○ היא לה֯[ --]
3[-- ]הל○[ --]