Versionen

4Q433

©

Copyright


frg. 1
1[-- ]ואריכ֯[ --]
2[-- ]מ֯י֯ אני ומי כד֯[ ]○[ כאין ואנ֯י֯[ --]
3[-- ]○וחך כעור כמגרן ואהיה כמו אין וכ֯[ --]
4[-- ]ל֯נצח והמלכ֯[ים ]א֯תה משפיל וא[ת]ה֯[ --]
5[--] תשפיל מש֯[לי כל ]תבל תהשח֯[ית --]
6[-- ]○ העמדתני כזאת לע֯צר[ת א]ל֯[ --]
7[-- ע]לי֯ו֯ן יהלל[ --]
8[-- ]נ֯י בעיף֯[ --]
9[-- ]דה על [--]
10[-- ]תך [--]
frg. 2
1[-- ]ב֯ת֯ו֯מם֯ ממך וצ[ --]
2[-- נ]ס֯תרי תורתך ו○○[ --]
3[-- ]ל[ --]
frg. 3
1[-- ]ר֯מ֯[ --]
2[--] ואני ○[ --]
3[-- ]א֯רה֯[ --]
4[-- ]י֯כ֯[ --]