Versionen

4Q418a

©

Copyright


frg. 1
1[-- ]ופ֯י֯
2[-- ]ד֯
frg. 2
1[-- ]י֯ש֯כ֯ילם ○[ --]
2[-- ]עושכה כי֯[ --]
3[--] כ֯יא הוא֯ה [--]
frg. 3
1[-- ]○○○ ○○[ --]
2[-- ע]ם֯ כול זק[ני --]
3[-- ]ט֯ קו֯רח ואש○[ --]
frg. 4
1[-- ]אדמתכ֯[ה --]
2[-- דורשמ]ה אל תדם בע○[ --]
3[-- ]כ֯ול֯ם דרוש אדר֯[שו --]
4[-- ]כ֯ה֯[ י]מ֯[צא --]
frg. 5
1[-- [--]
2[-- ]שי [--]
3[-- ]○○○[ --]
frg. 6
1[-- ]○○○○[ --]
2[-- ]○○○○○○[ --]
3[-- ]מות֯ ספרו לכה ○○[ --]
4[-- ל]מ֯ע֯לה֯ שמים ה֯[ --]
frg. 7
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]מבין אתה ו֯○○[ --]
3[-- מב]ין (אבי]ו֯ן) אתה ומלכים
4[-- ]○○○○ ○○○[ --]
frg. 8
1[-- ]○ לכול ○○[ --]
2[-- ([--]ו֯) ]י֯בי֯נ֯ום (מ֯ע֯נ֯ים) באמונה ו○[ --]
3[-- ]כ֯ה לוא דרשום [--]
frg. 9
1[-- ]○ ○[ --]
2כיא אוהב[ --]
frg. 10
1לכ֯ה [--]
2יש שו[ --]
3וכול קנאתו[ --]
4_____ הב֯[ן --]
frg. 11
1○○[ -- רז]
2נהיה [--]
3דע וב[ --]
4תמיד אל ת֯[ --]
5לוא ינקה [--]
frg. 12
1[-- ]ק֯צי [--]
2[--] סוד אמ[ת --]
3[-- ]○י תשובת כ֯ו֯[ל --]
4[-- ]ו֯ב֯ל יעבוד [--]
frg. 13
1[-- א]שר לוא בי[חד --]
frg. 14
1[-- ]ג֯ב֯ור֯ותכה [--]
frg. 15
1[-- ]חד מ○○[ --]
2[--] אשר לוא יהיו֯[ --]
3[-- ]אחד למשקלמה וכ֯א[שר --]
4[-- ]לעומר ועומר לא[יפה ואיפה --]
frg. 16
1[-- ]ח֯ר֯○○[ --]
2[-- ]תה בל֯[וא --]
3[-- ע]מ֯ל מדהביכה ז֯○[ --]
4[-- ]ל[ ]○ בבו֯א֯ לר֯[ ]○○[ --]
frg. 16b+17
1[-- ]ע֯ול֯ה ○[ --]
2[-- ר]ו֯חכה בע֯ל מכון ○[ --]
3[-- ]○ה עם עזר֯ ב֯[שרכה --]
4[-- ]לוא֯ מ֯ע○[ --]
5[-- ]ל○○[ --]
frg. 18
1[-- ]ל֯בב֯הו [--]
2[-- ]○פ֯ות רעיכה֯[ --]
3[-- ]י֯תכה אש[ר --]
4[-- המ]שילכ֯ה לה֯תה֯[לך --]
frg. 19
1[-- ]ת֯בטח ○[]
2[-- מ]ש֯כיל וגם֯[]
3[-- אז תהי]ה֯ לו לאב [ ]
4[-- ח]ר֯פ֯תכה֯[]
frg. 20
2[--] א[ --]
3[--] כול נעש[ --]
frg. 21
1[-- ]פ֯ק֯וד[ --]
2[-- ]○ב פלא[ --]
3[-- כיא [--]
4[-- ]ל[ --]
frg. 22
1[-- הי]ה ב[על ריב --]
2[-- כמו]ש֯ל צדיק ואל תקח֯[ --]
3[-- ]עני בריבך משפטו[ --]
4[-- ]כיא לפני אפו ל[וא יעמוד --]
5[-- ובלי ס]ל֯[י]ח֯ה֯[ א]י֯כ֯[ה --]
frg. 23
1[-- ]○ש֯כ֯ה֯[ --]
2[-- ]מ֯ה שופ֯[ט --]
3[-- ]ל[ --]
frg. 24
1ומ[ --]
2תקל֯[ --]
3אמ֯[ת --]
4ו○[ --]
frg. 25
1כול֯[ --]
2ועד֯ן֯[ --]
3או ה[ --]
4לש֯○[ --]