Versionen

4Q329

©

Copyright


frg. 1
1[גמול דליה מעוזיה יויריב ]ידעיה חרים שעו[רים מלכיה מימין]
2[הקוץ אביה ישוע שכניה ]אלישיב יקים חופא [ישבאב בלגה אמר]
3[חזיר הפצץ פתחיה יחז]ק֯אל יכ[ין]
4[-- ]○[ --]
frg. 2a-b
1שעורים [חזיר השלישית מימין פתחיה אביה יכין]
2השלישית [שכניה דליה יקי]ם יויריב֯ [החמשית ישבאב]
3[ח]ר֯ים אמר֯[ מלכיה הששית] הפצץ הקו[ץ יחזקאל ישוע]
4[הריש]ו֯נ֯ה֯ בחו[דש] הרישו[ן] [גמול דליה מעוז]י֯ה֯ יויריב ב֯[שני ידעיה]
5[חרים שעורים מלכיה מימין ב]שלישי ה֯[קוץ אביה ישוע]