Versionen

4Q328

©

Copyright


frg. 1
1[ישב]אב בששית הפצץ אלה רשי השנים
2[בשנה ]הראישנה גמול אליש֯[יב] מועזי[ה]
3[חופה ב]שנית [י]דעיה בלגה ש[עו]ר֯ים ח[זיר]
4[בשלישית מי]מ֯[ין] פתחיה פתחיה אב[יה יכין]
5[ברביעית שכניה ד]ליה יקים יויר֯[יב (יה[ויריב) בחמשית]
6[ישבאב חרים אמר ]מלכיה בש[שית הפצץ]