Versionen

4Q324a

©

Copyright


frg. 1 i
1[-- ש]ה֯וא
2[-- ז]ה֯ יום ○ל[ --]
frg. 1 ii
1יום[ ]○[ ביאת ח]ר[ים] בארב֯[עה עשר בוא ב]ע֯[שרים ואחד]
2[בו]א ב֯י֯[א]ת ש[עור]ים[ ]בעשרים ושמונא בוא ביאת מלכ[יה]
3יום רב֯י֯עי [ב]מ֯לכיה ז֯ה אחד בחו֯ד֯ש העשירי _____ [--]
4בא֯[רבע]ה֯ בע֯[ש]ירי ביאת מי[מ]י֯ן באחד עשר בוא֯ ה֯ק֯[וץ]
frg. A
1[-- ]ע֯לו[ --]
2[-- ]תי [--]
3[-- ]יד֯[ --]
frg. B
1[-- ]חו֯ד֯ש[ --]
2[-- ]○○○[ --]
3[-- ]ם֯ ע֯ל ○[ --]
frg. C i
1[-- ]שנים
frg. C ii
1○[ --]
2○[ --]
3_____ [--]
4○[ --]
frg. D i
1[-- ]○
2○שר[ --]
frg. D ii
1יו֯[ם --]