Versionen

4Q282

©

Copyright


frg. a
1[-- א]מרו סר○[ --]
2[-- ]בריתם מ[ --]
3[-- ]לם֯ אשר ○[ --]
frg. b
1[--]
2[-- ]לז֯מנו ב֯[ --]
3[-- ]○ א֯תנם ○[ --]
4[-- ]○○ נעשה ע○[ --]
5[-- ]○○[ -- ]ל[ --]
frg. c
1[-- ]○
2[-- ]○ה
3[-- ] _____
4[-- ]○ק בו
5[-- כבוד]ך וכסאך
6[-- ]כה
7[-- ]עיניו
8[-- ] _____
9[--
frg. d
1[-- ]ם֯ [-- ]תה
2[-- ]○כ֯בא֯[ --] את֯
3[-- ]○להס○○○ ש○[ --]
frg. e i
1[-- ○[]
2[-- ]אל א֯שר ○○○○
3[-- ]○צ֯ ארץ ○○○
4[-- ]○[ -- ]○○ר א[ ]ש○
5[-- ]ל[ -- ]י֯רצה אי֯ש
6[-- ]○○ לו֯○ ○ה֯
7[-- ]○[ -- ]○○○ ש○○
8[--]
13[--]
14[--]
15[-- ]מ○
16[--] כל
frg. e ii
5○○○ [--]
6לה֯ם ○[ --]
7[ ] _____ [--]
8[ ] _____ [--]
9י[ -- ]○○[ --]
frg. f i
1[-- ]עליהם
2[-- ]○○ת֯מ֯ון
3[-- ]מעליו
4[-- ]○ ○○חר ○[ --]
5[-- ]שלמו
frg. g
1[-- ]○○[ --]
2[-- א֯[ ]ש֯○ ○○○
3[-- ]○ מנ שמים ש֯בעה
4[-- ]○○א○ך֯ עלם֯ ○○○○
5[-- ]○ל
frg. h
1[-- ] _____ [--]
2[-- ]○ ישועתו [--]
3[-- ]אנשי איש [--]
4[-- ]○ גדול פ[ --]
5[-- ]ל○ גלות[ --]
frg. i
1[-- ]○ך מטעי[ --]
2[-- ]בי בתולתי ○[ --]
3[-- ]נקרא בה[ --]
4[--] ○○○○○ מש֯○[ --]
frg. j
1[-- ]○
2[-- ]זכר
3[-- ] _____
4[-- ]○זר
5[--] ופה
6[-- ]וכל
7[-- ]○ינות הע○[]
8[--] מים
9[-- י]חר אף
10[-- ]ל○ ע○○○
frg. k i
1[-- ]○[ --]
2[-- ]○ם מח[ --]
3[-- ]יכון מיוב[]
4[-- ]○ד מלפני ח[]
5[-- ]שפלים ל[מרום]
6[-- ]ש֯ לוא
7[-- ]תמה
frg. l
1ותולדת[ --]
2סליחה[ --]
frg. m
1[-- ]○ ברוך[ --]
2[-- ]או לי טה[ --]
3[-- ]ל[ --]
frg. n
1[-- ]וישרים [--]
2[-- ]○ם בשנים [--]
frg. o
1[-- ]ז֯את הקים[ --]
2[-- ]לא֯ ימות ב֯הם[ --]
3[-- ואין לי]שראל כלמה[ --]
4[-- ]אתם ז○[ --]
frg. p
1[-- לישע פניך ]א֯קוה֯
2[ואני אכחש לפניך על חטאי כי הגדלת רחמיך] ואני
3[הרביתי אשמה וכן אכרת משמחת עוד ולא ]תראה
4[בטוב נפשי כי אתה אלי וא הוא הרימני ל]מ֯עלה
frg. q
1[ ] הסופר א○[ --]
2כוהן ו○○שבו ישת֯[ --]
3[]○ע֯ל מהוט֯ ○[ --]
4[-- ]○○○[] ○[ --]
frg. r
1[-- ]○ים
2[-- ]○○ורח
frg. s
1ולקח את כ[ל --]
2ו○○סה֯[ --]
frg. t
1םוש○○[ --]
2בה֯[ --]