Versionen

4Q276

©

Copyright


frg. 1
1[-- בגדים ]אשר לוא שרת בם בקודש֯
2[--] וחוב (וחיב) את הבגדים ושח֯[ט את]
3[ה]פ֯ר֯ה [ל]פניו ו‹נ›שא֯ את דמה בכלי חרש אשר֯
4קד]ש במזבח והזה מדמה באצבע֯[ו] ש֯ב֯ע
5[פעמים א]ל֯ נ֯ו֯כח֯ א֯[ו]ה֯ל מועד והשליך א֯ת֯ הארז
6[ואת האזוב ואת שני ה]ת֯ולע אל תוך֯ שרפתה
7[-- ואס]ף֯ את אפר הפרה
8[-- והנ]י֯חוהו למשמרת
9[-- ו]לבש הכוהן֯