אבקIVersion: 1.0.0AutorenHerausgeber©Zitieren

Autoren


Ingo Kottsieper und Annette Steudel

Herausgeber


Reinhard Kratz, Annette Steudel, und Ingo Kottsieper

Copyright


©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

Zitieren


Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אבקI (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/978/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt in Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

Sprachgeschichte:

ʾBQ, nif. "ringen": nur bhe. in Gen 32,2526 u. qhe. in Aufnahme von 𝔐 ( jbaram. אבק, vgl. Sokoloff 2002, 76)

Formen:

nif. impf.cons.

: ויאבק[ 4Q158 frg. 1-2,3

inf.cs. + sf. 3.m.sg. + ב

: ]בהאבקו 4Q158 frg. 1-2,4

Semantik:


  1. : ]בהאבקו עמו "als er mit ihm rang" 4Q158 frg. 1-2,4 (Gen 32,26); ויאבק[ "und es rang" 4Q158 frg. 1-2,3 (L.u.; Gen 32,25)