האחVersion: 1.0.0AutorenHerausgeber©Zitieren

Autoren


Ingo Kottsieper und Annette Steudel

Herausgeber


Reinhard Kratz, Annette Steudel, und Ingo Kottsieper

Copyright


©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

Zitieren


Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, האח (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/779/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt in Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

Sprachgeschichte:

mas. הֶאָח als interj. d. Genugtuung od. Schadenfreude: bhe.; piyyut.

Formen:

abs.

: האח Sir 41,2 (Ms.B 10v,9)

Semantik:


  1. : in direkter Rede mit vokativem לIII Sir 41,2 (Ms.B 10v,9) האח למות "ha, oh Tod", par. Ms.Mas 3,1 l. הע (s. הע), vgl. הוי למות "wehe, oh Tod" V. 1 (Ms.B 10v,7)