יהושע Josua/Jeschua

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, יהושע (Version 1.0.0; 2023; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/728/2023-05-17/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Formen:

  KF I (𝔊 Ιησους; 𝔙 Ηiesua/e)

  : ישוע 4Q175 1,21; Sir 50,27 (Ms.B 20r,7); Mur. 29 v.,18; + ב: בישוע 4Q320 frg. 1 ii,6; + ל: לישוע Mur. 44 1,1 (= לישע Mur. 43 1,1); + ל + ו: ולישו[ע 1Q22 1,12

  KF II (𝔊 Ιωσηε; 𝔙 Iosue)

  : + ו: ויושוע CD 5,4

  KF III

  : לישע Mur. 43 1,1 (= לישוע Mur. 44 1,1)

  LF (mas. יְהֹושֻׁעַ; she. yēʿūša)

  : יהושע Sir 46,1 (Ms.B 15v,9); + ו: ויהושע CD 5,4

  Semantik:

  Alles zeigen


   1. : גבור בן חיל יהושע בן נון משרת משה בנבואה אשר נוצר להיות בימיו תשועה גדלה לבחיריו "ein Kriegsheld, ein Mann von Kampfkraft, war Josua, der Sohn des Nun, der Mose bei der Prophetie diente, der geschaffen wurde, um in seinen Tagen eine große Hilfe für seine Auserwählten zu sein" Sir 46,1 (Ms.B 15v,910); ביד ישוע משרת עבדך משה "durch Josua, dem Diener deines Knechts Mose" 4Q378 frg. 22 i,2 (vgl. Num 11,28 u.ö.) u. Z. 3 ביד משה על ישוע למען עמך "durch Mose zu/in Bezug auf Josua wegen deines Volkes" (i.u.K.); neben Eleasar u. den Ältesten לא נפחת נפתח בישראל מיום מות אלעזר ויהושע ויושוע והזקנים "sie (scil. die Lade) war in Israel nicht geöffnet worden seit dem Todestag Eleasars und Josuas und der Ältesten, als man den Astarten diente" CD 5,34 (zu den verschied. hier nebeneinander erhaltenen Schreibungen des Namens s. Formen), vgl. 4Q522 frg. 9 ii,14 ישוע[ (u. weitgehend erg. i. d. vorausgeh. Z. mit Eleasar); בעת אשר כלה ישוע להלל ולהודות בתהלותיהו "in der Zeit, in der Josua aufgehört hat, mit seinen Lobgesängen zu rühmen und zu preisen" 4Q175 1,21 (par. 4Q379 frg. 22 ii,7 L.u.); wahrsch. a. 5Q9 frg. 1,1 i.Zshg. mit Ortsnamen ישוע[ (i.u.K.)

   2. : mit ב‎ II als Zeitangabe z.B. 4Q320 frg. 1 ii,6 ב4 בישוע "am vierten (Tag) in (der Dienstzeit des) Jeschua"

   3. : Sir 50,27 (Ms.B 20r,7) לשמעון בן ישוע בן אלעזר בן סירא "von Simeon, Sohn des Jeschua, der Sohn des Eleasar, der Sohn des Sira", vgl. ישוע in Z. 30 (21v,14)

   4. : שפירה בת ישוע "Schappira, die Tochter des Jeschua" Mur. 29 v.,18 (vgl. Kottsieper [2007], 114; trad. L. בת); לישע בן גלגלה "an Jeschua, den Sohn Galgulas" Mur. 43 1,12 = לישוע בן גלגולה Mur. 44 1,1