חורשIVersion: 1.0.0AutorenHerausgeber©Zitieren

Autoren


Ingo Kottsieper und Annette Steudel

Herausgeber


Reinhard Kratz, Annette Steudel, und Ingo Kottsieper

Copyright


©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

Zitieren


Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, חורשI (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/6939/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt in Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

Sprachgeschichte:

qutl, Wz. חרשI, "Pflügen": vereinz. mhe.2p (jSheq 46a = jSot 23c)

Formen:

sg.abs. + כ

: כחור[ש] 4Q418 frg. 103 ii,7 (L.u.)

Semantik:


  1. : i. weisheitl. K. ועבודתכה כחור[ש] בשור ובח[מו]ר [י]חד[ו "... und (damit nicht) deine Arbeit wie Pflügen mit Rind und Esel zusammen sei" 4Q418 frg. 103 ii,78 (L.u.; vgl. Dtn 22,10)