דגה Fisch

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, דגה (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/6813/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  f. als n. unitatis zu דג, "Fisch": he.

  Formen:

  sg.abs.

  : דגא Mas552 1,1

  cs. + כ

  : כדגת 1QpHab 6,2

  Semantik:

  Alles zeigen   1. : דגא "Fisch" Mas552 1,1 (dgg. דוגה Mas553 1,1 gegen Yadin/Naveh 1989, 48, eher i. L. דיגה zu aram. דיג "Fischer" ‹ he. דיג‎ II)