דינר Denar

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, דינר (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/6768/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  lat.(/griech.) LW denarius › δηνάριον, mit Itazismus [dinar-], "Denar": mhe.

  Formen:

  m.pl.abs.

  : דינרין P. Yadin 44 1,23

  Semantik:


  1. : חסר דינרין ששה עשר שהם סלעים ארבע "minus sechzehn Denare, das sind vier Sela" P. Yadin 44 1,2021 u. ויתר המנו עוד דינרין ששה עשר שהם סלעים ארבע "und darüber hinaus noch dazu sechzehn Denare, das sind vier Sela" Z. 2324; ]דינרין עשרה שהם סלעים שתים ושקל חד "zehn Denare, das sind zwei Sela und ein Schekel" P. Yadin 46 1,1112