גאוהVersion: 1.0.0AutorenHerausgeber©Zitieren

Autoren


Ingo Kottsieper und Annette Steudel

Herausgeber


Reinhard Kratz, Annette Steudel, und Ingo Kottsieper

Copyright


©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

Zitieren


Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, גאוה (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/4993/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt in Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

Sprachgeschichte:

qatl-at, Wz. גאהI (mas. גַּאֲוָה; vok.p gʾåwwê, gaʾ[a]wwå/at; vok.b gʾæwå/at; Sec. γαυα, γηουαθω [vgl. גוהI]; s.a. גאהIII), Verbalnomen "Hochsein", "Hochgehen", a. i.S.v. "Erhabenheit" u. "Hochmut", "Stolz": he., mhe.2 meist Hekh., piyyut., sp. Midraschim

Formen:

sg.abs.

: גאוה 4Q525 frg. 6 ii,6; Sir 7,17 (Ms.A 2v,19)

cs. + sf. 3.m.sg.

: גאתו 1QIsaa 13,23 (= גַּאֲוָתוֹ Jes 16,6; od. zu גאהIII)

+ sf. 3.m.pl. + ב

: בגאותם Sir 16,8 (Ms.A 6v,11)

Semantik:

Alles zeigen


    1. : i.Ggs.z. ענוה "Demut" in Sir 13,20 (Ms.A 5v,1213) תועבת גאוה ענוה "der Gräuel des Stolzes ist die Demut"; mit דרךII vom Lebenswandel Sir 10,6 (Ms.A 3v,23) ואל תהלך בדרך גאוה "und wandele nicht auf dem Weg des Stolzes"; mit שפלI hif. "erniedrigen" (vgl. Jes 13,11; 25,11; Prov 29,23) i.K. der Vergänglichkeit des Menschen Sir 7,17 (Ms.A 2v,1920; Ms.C 3v,23) מאד מאד השפיל גאוה כי תקות אנוש רמה "erniedrige den Stolz über die Maßen, denn die Zukunft des Menschen ist die Made"; von Gott und Menschen gleichermaßen abgelehnt Sir 10,7 (Ms.A 3v,24) שנואה לאדון ואנשים גאוה "verhasst ist dem Herrn (scil. Gott) und den Menschen der Stolz"; mit חמסII "Gewalttat" i.K. der Vergänglichkeit von Herrschermacht Sir 10,8 (Ms.A 3v,25) מלכות מגוי אל גוי תסוב בגלל חמס גאוה "die Herrschaftsmacht wendet sich von Volk zu Volk wegen der Gewalttat des Stolzes"; i.Bz.a. falsche Sicherheit Sir 16,8 (Ms.A 6v,1011) ולא ע חמל על מגוֹרי לוט המתעברים בגאותם "und er schonte nicht die Nachbarschaft Lots, die sorglos war (od.: "die sich ereiferte") in ihrem Stolz"

    2. : 4Q525 frg. 6 ii,6 גאוה "Stolz", frg. 13,4 ]גאוה תנחל "(des) Stolz(es) wirst du erben"