ארר verfluchen, verwünschen

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, ארר (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/495/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  ʾRR "verfluchen, verwünschen": he.

  Formen:

  qal pf. (vgl. pi.) 2.m.sg.

  : ארותה 4Q266 frg. 11,13

  qalpass. impf. 3.m.pl.

  : יוארו CD 12,22 (vgl. Num 22,6, weniger wahrsch. hof., da die H-Stämme erst ma. und dort sehr spärlich belegt sind)

  ptz. m.sg.abs.

  : ארור 1QS 2,7; + ו: וארור 4Q286 frg. 7 ii,5

  f.sg.abs.

  : ארורה 4Q444 frg. 6,3

  m.pl.abs. + ו

  : וארורים 1QM 13,4

  cs.

  : ארורי 1QS 2,17

  nif. pf. 2.m.sg. + ו

  : ונארותה 1Q26 frg. 1,6

  pi. (od. qal) pf. 3.comm.pl. + sf. 3.m.sg.

  : אררוהו CD 20,8 (ma. vokalisiert als pi., mögl. urspr. qal)

  pf.cons. 3.comm.pl.

  : ואררו 4Q266 frg. 11,17

  Semantik:

  Alles zeigen

  1. : Subj. Gott i.K. einer Zeremonie zum Ausschluss von Mitgliedern einer Gemeinschaft וגבולות הגבלתה לנו אשר את עובריהם ארותה "und du hast für uns Grenzen gezogen, deren Übertreter du verflucht hast" 4Q266 frg. 11,1213 u. אתה ארותה את עובריהם "du hast ihre Übertreter verflucht" Z. 14


   1. : וכמשפט הזה יתהלכו זרע ישראל ולא יוארו "und gemäß dieser Bestimmung soll die Nachkommenschaft Israels wandeln, damit sie nicht verflucht werden" CD 12,2122     1. : ארור אתה בכול מעשי רשע אשמתכה "verflucht seist du wegen aller Freveltaten deiner Verschuldung" 1QS 2,5 (par. 4Q257 2,12), ähnl. 1QS 2,7.1112 (par. 4Q256 3,4)

     2. : וארור בליעל במחשבת משטמה וזעום הואה במשרת אשמתו וארורים כול רוחי גורלו במחשבת רשעם וזעומים המה בכול עבודת נדת טמאתם "und verflucht sei Belial wegen des feindseligen Planens und verwünscht sei er wegen der Herrschaft seiner Schuld; und verflucht seien alle Geister seiner Gefolgschaft wegen ihres gottlosen Planens und verwünscht seien sie wegen des ganzen Dienstes ihrer unreinen Abscheulichkeit" 1QM 13,45 (וארור L.u.; par. 4Q286 frg. 7 ii,24); ohne זעם‎ I 4Q286 frg. 7 ii,5

     3. : ארור האיש אשר לוא יעמוד וישמור "verflucht sei der Mann, der nicht fest steht und bewahrt" 4Q377 frg. 2 ii,4; ארור היש אשר יבנה את העיר הזות "verflucht sei der Mann, der diese Stadt wieder aufbaut" 4Q175 1,22 (Jos 6,26; s.a. 2.b)

     4. : 4Q280 frg. 2,5 וארורים עוש[י "und verflucht seien die, die ... ausführen" (i.u.K.)

     5. : ארור כנען עבד עבדים יהייה לאחיו "verflucht sei Kanaan! Ein Diener der Diener wird er für seine Brüder sein" 4Q252 2,6 (Gen 9,25)

     6. : ארור frg. 1-4 i+5,5 u. ארורה frg. 6,3, beides i.u.K.

    1. : 1QS 2,17 יתן גורלו בתוך ארורי עולמים "er wird sein Los in die Mitte der ewig Verfluchten geben"

    2. : ואנה איש ארור אחד בליעל "und ach, es gibt jemanden, der verflucht ist, einer von Belial" 4Q175 1,23 (Auslegung von Jos 6,26; s.a. 1.c)

    3. : 4Q521 frg. 7+5 ii,13 ארור[ים

  2. : 1Q26 frg. 1,6 ונארותה בכול תבואתכה "und du bist verflucht in all deinem Ertrag"


   1. : ואררו את הנוטה ימין [ושמאול מן ה]תורה "und sie sollen den verfluchen, der nach rechts oder links von der Tora abbiegt" 4Q266 frg. 11,1718

   2. : כי אררוהו כל קדושי עליון "denn es haben ihn alle Heiligen des Höchsten verflucht" CD 20,8

  Ableitungen:

  אררה