איIVVersion: 1.0.0AutorenHerausgeber©Zitieren

Autoren


Ingo Kottsieper und Annette Steudel

Herausgeber


Reinhard Kratz, Annette Steudel, und Ingo Kottsieper

Copyright


©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

Zitieren


Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, איIV (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/4218/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt in Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

die L. אייקום 4Q185 frg. 1-2 i,11 (= אי "nicht" + קום, DJD V) u. איניקים (Pajunen 2011, 203) sind paläogr. ausgeschlossen; l. אניקים (= איןI + קיםII) od. paläogr. weniger wahrsch. אניקום (איןI + יקום, Strugnell 1970, 270)