יון‎ II Schlamm

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, יון‎ II (Version 1.0.0; 2023; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/3859/2023-05-17/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  /yawin/ (mas. יָוֵן; vok.p a. yawwên), Etym. unklar, "Schlamm" (in den man versinken kann, Ps 69,3), "weiche(r) Boden/Erde": vereinz. bhe.; mhe. nur i. d. bhe. Phrase טיט (ה)יון; piyyut.

  Formen:

  m.sg.abs.

  : יון[ 4Q160 frg. 5,1

  Semantik:

  Alles zeigen


   1. : 4Q160 frg. 5,1 ]מטיט יון[ "vom Schlamm von Schlamm" (i.u.K.; vgl. Ps 40,3)

   2. : יון PAM 43.664 frg. 82,1 (od. zu יון‎ I)