ביב Rohr, Kanal

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, ביב (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/3809/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  LW bīb "Kanal, Rinne, (Wasser-)Röhre" ‹ aram. (jaram., syr.) ‹ nassyr. bību "Durchfluss, Drainage, Röhre" (Kaufman 1974, 43), vgl. zu ביבא: mhe.

  Formen:

  sg.abs.

  : ביב 3Q15 9,11

  Semantik:


  1. : i.K. d. Schatzverstecke i. d. Kupferrolle לכפת ביב "in Richtung der Biegung des Rohrs/Kanals" 3Q15 9,11

  Ableitungen:

  ביבא