איל‎ III Pfeiler

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, איל‎ III (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/3606/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  qatl zu *ʾYL als NF zu ʾWL "vorne, erster sein" (vgl. איל‎ I) › architek. t.t. für einen vorspringenden od. -stehenden Pfeiler: bhe.; vereinz. mhe.1; piyyut.

  Formen:

  mögl. sg. (od. pl.) cs. + sf. 3.m.sg.

  : אוילי 4Q299 frg. 6 ii,3, aber l. wahrsch. אוילי (אוילי)

  Semantik:


  1. : 4Q299 frg. 6 ii,3 אוילי כסה "his pillars (?) he covered", so Study Edition, 658–9