אילIIIVersion: 1.0.0AutorenHerausgeber©Zitieren

Autoren


Ingo Kottsieper und Annette Steudel

Herausgeber


Reinhard Kratz, Annette Steudel, und Ingo Kottsieper

Copyright


©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

Zitieren


Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אילIII (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/3606/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt in Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

Sprachgeschichte:

qatl zu *ʾYL als NF zu ʾWL "vorne, erster sein" (vgl. אילI) › architek. t.t. für einen vorspringenden od. -stehenden Pfeiler: bhe.; vereinz. mhe.1; piyyut.

Formen:

mögl. sg. (od. pl.) cs. + sf. 3.m.sg.

: איילו 4Q299 frg. 6 ii,3, aber l. wahrsch. אוילי (אוילי)

Semantik:


  1. : 4Q299 frg. 6 ii,3 איילו כסה "his pillars (?) he covered", so Study Edition, 658–9