גג Terrassen-, Flachdach

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, גג (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/2952/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  /gagg/, Abl. unklar (mas. גַּג, mit Endung גַּגּ־; she. gag/gigg-), "Terrassen-, Flachdach": he.

  Formen:

  m.sg.cs.

  : גג 11QTa 42,10; Mur. 24C 1,17; + ל: לגג 11QTa 31,6

  + sf. 3.m.sg.

  : גגו Sir exTalmudis,1 (Ms.B 10r,r.Rd. B 2); + ו: וגגו 11QTa 31,8; + ל: לגגו 11QTa 65,6; Sir exTalmudis,1 (Ms.B 10r,r.Rd. B 3)

  det.

  : הגג 11QTa 44,7; + ל + ו: ולגג 11QTa 42,9

  pl.abs.

  : גגים Sir exTalmudis,1 (Ms.B 10r,r.Rd. B 2)

  cs.

  : גגי 11QTa 46,2

  Semantik:

  Alles zeigen
    1. : תאלה [אהא ]מו[דד ל]ך על גג אוצרה כול שנה ושנה[ "diese (die Pachtzahlungen) werde ich dir auf dem Dach seines (des Herodions) Vorratshauses jedes einzelne Jahr zumessen" Mur. 24C 1,1618 (erg. mit Mur. 24A 1,17; Mur. 24E 1,11; Mur. 24F 1,14)

    2. : בשפל גגים גגו ... ממטר גגים לגגו "da, wo sich absenken die Dächer, liegt sein (scil. des Armen) Dach ... vom Regen der Dächer (läuft es) auf sein Dach" Sir exTalmudis,1 (Ms.B 10r,r.Rd. B 2r.Rd. B 3; vgl. bKet 110b, bBB 146a; bSan 100b)

    3. : ע]ל גג הבית הלז "auf dem Dach dieses Hauses" Jer11 1,2

   1. : [כו]ל בית המסבה הזואת צפו זהב קירותיו ושעריו וגגו מבית [ומ]חוץ "dieses ganze Treppenhaus überzieht mit Gold, seine Wände und seine Tore und sein Dach, von innen und von außen" 11QTa 31,89; עולים מסבות לתוך הפרור השני ולשלישי ולגג ... ועל גג השלישית תעשה עמודים "und Wendeltreppen steigen ins Innere der zweiten und zur dritten Säulenhalle und zum Dach empor ... und auf dem Dach der dritten sollst du Säulen machen" 42,811; vom Tempelhaus פתוח לגג ההיכל "zum Dach des Tempels hin offen" 31,6; als Ort von Laubhütten ושתי סוכותיהמה אשר מעל הגג "und ihre zwei Laubhütten, die auf dem Dach sind" 44,67; גגי השערים "Dächer der Tore" des äußeren Hofs 46,2