אשרהVersion: 1.0.0AutorenHerausgeber©Zitieren

Autoren


Ingo Kottsieper und Annette Steudel

Herausgeber


Reinhard Kratz, Annette Steudel, und Ingo Kottsieper

Copyright


©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

Zitieren


Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אשרה (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/2623/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt in Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

Sprachgeschichte:

GN *ʾaṯirtu (bhe. אֲשֵ[י]רָה, she. å̄šīrå), "Aschera" › Bez. des Kultsymbols der Aschera › "(hölzerner) Kultpfahl": he.; pl. bhe. meist m., f. nur 2 Chron 19,3; 33,3, mhe. meist f., m. nur i.A.v. 𝔐 od. piyyut. + sp. Midraschim

Formen:

pl.abs.

: אשרות 11QTa 51,20

Semantik:


  1. : neben מצבה (pl.) u. משכית אבןI (pl.) in 11QTa 51,20 ונוטעים להמה אשרות "und pflanzen für sich Kultpfähle auf" (vgl. Dtn 16,21)