אפף umgeben

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אפף (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/2486/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  ʾPP "umgeben": bhe. (poet.), piyyut.

  Formen:

  qal pf. 3.m.pl.

  : אפפו 1QHa 11,29 (Suk. 3,28)

  + sf. 1.comm.sg.

  : אפפני 4Q82 frg. 78 ii+82-87,4 (= אֲפָפוּנִי Jona 2,6; Mur. 88 10,31)

  Semantik:


  1. : vom Endgericht וחבלי מות אפפו לאין פלט "und Stricke des Todes rettungslos umfangen" 1QHa 11,29 (Suk. 3,28; vgl. Ps 116,3); von den vergangenen Leiden des Beters [ונחלי ]בליעל אפפו נפשי לאין[ פ]ל[ט "und Ströme des Verderbens umgaben rettungslos meine Seele" 13,41 (Suk. 5,39; zur Erg. vgl. 2 Sam 22,5; Ps 18,5)