זעהVersion: 1.0.0AutorenHerausgeber©Zitieren

Autoren


Ingo Kottsieper und Annette Steudel

Herausgeber


Reinhard Kratz, Annette Steudel, und Ingo Kottsieper

Copyright


©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

Zitieren


Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, זעה (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/2484/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt in Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

Sprachgeschichte:

qitl-at, Wz. WḎʿ "rinnen" (vgl. זועII; SED I, No. 61; mas. cs. זֵעַת; she. zāt), "Schweiß": he.

Formen:

sg.cs. + ב

: ]בזעת 4Q422 frg. N,2

Semantik:


  1. : mit אףII 4Q422 frg. N,2 ]בזעת אפ[ "im Schweiße (seines/deines/...?) Angesichts" (i.u.K., vgl. Gen 3,19)