אנןVersion: 1.0.0AutorenHerausgeber©Zitieren

Autoren


Ingo Kottsieper und Annette Steudel

Herausgeber


Reinhard Kratz, Annette Steudel, und Ingo Kottsieper

Copyright


©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

Zitieren


Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אנן (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/2354/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt in Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

Sprachgeschichte:

ʾNN "klagen": bhe. u. mhe.2 vereinzelt hitpo., dgg. qal ptz. verbreitet mhe.

Formen:

hitpo. impf. 3.m.sg.

: יתאונן Sir 10,25 (Ms.A 4r,11)

Semantik:


  1. : [ל]א יתאונן "nicht wird er klagen" Sir 10,25 (Ms.A 4r,1011)

Ableitungen:

אנין