גלולIVersion: 1.0.0AutorenHerausgeber©Zitieren

Autoren


Ingo Kottsieper und Annette Steudel

Herausgeber


Reinhard Kratz, Annette Steudel, und Ingo Kottsieper

Copyright


©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

Zitieren


Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, גלולI (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/201/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt in Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

Sprachgeschichte:

(qatāl "Stein", "Inschriftenstein, -stele" [aram.] analog zu שקוץ ›) qittūl, Wz. גללI (mas. גִּלּוּל; she. gillol; Hier. gelul-), "Götzenbild", "Götze": he.; mögl. greift das Wort eine Bez. von kultischen Steinen od. Stelen aus d. Umwelt auf u. deutet sie pejorativ um, wobei aber a. eine epithetisch gebrauchte Abl. von גללI i.S.v. "dick" › "mächtig, eminent, nobel" (vgl. z.B. arab. ǧalīl, auch von Gott) eine Rolle gespielt haben kann

Formen:

sg.abs.

: גלול Sir 30,18 (Ms.B 3r,11)

pl.abs.

: גלולים 4Q220 frg. 1,1; CD 20,9

abs. od. det. + ב

: בגלולים 1QHa 12,16 (Suk. 4,15)

cs.

: גלולי 1QS 4,5; + ב: בגלולי 1QS 2,11

+ sf. 3.m.sg. + ב

: בגלוליו 1QS 2,17

+ sf. 3.m.pl.

: גלוליהם 1Q5 frg. 12-13 i,4 (= גִּלֻּלֵיהֶם Dtn 29,16)

Semantik:

Alles zeigen

  1. : i.Zshg. mit vergeblichem Tun תנופה מצגת לפני גלול "ein Schwingopfer, das hingelegt wurde vor ein Götzenbild" Sir 30,18 (Ms.B 3r,11; a.Rd. מצגת גלול "als Gabe für ein Götzenbild"); i.K. von Ermahnungen ואל תלך א]חר גלולים "und du sollst nicht hinter Götzenbildern hergehen" 4Q220 frg. 1,1 (vgl. Jub 21,5)


    1. : כ]גלוליהם וכרוב פשעיהם "gemäß ihrer Götzen und gemäß der Fülle ihrer Sünden" 1QHa 12,20 (Suk. 4,19)

    2. : 1QHa 12,16 (Suk. 4,15) וידרשוכה בגלולים ומכשול עוונם שמו לנגד פניהם "und sie suchen dich bei den Götzen und den Anstoß ihrer Sünde stellen sie ihrem (eigenen) Angesicht gegenüber"; i.K. von Segen und Fluch ארור בגלולי לבו לעבור הבא בברית הזות ומכשול עוונו ישים לפניו להסוג בו "verflucht sei der, der mit den Götzen seines Herzens zum Eintritt in diesen Bund kommt und den Anstoß seiner Sünde vor sich hinstellt, um dadurch abtrünnig zu werden" 1QS 2,1112 u. Z. 1617 בהסוגו מאחרי אל בגלוליו ומכשול עוונו "weil er von Gott durch seine Götzen und den Anstoß seiner Sünde abgewichen ist"

    3. : CD 20,910 אשר שמו גלולים על לבם וישימ וילכו בשרירות לבם "die Götzen auf ihr Herz gelegt haben und in der Verstocktheit ihres Herzens wandelten" (vgl. Ez 14,3.4.7 mit עלהI); s.a. 1QS 2,11 i. B.II

    4. : וטהרת כבוד מתעב כול גלולי נדה "und Reinheit der Herrlichkeit, die verabscheut alle abscheulichen Götzen" 1QS 4,5 (par. 4Q257 5,2); Zit. v. Ez 37,23 i. 4Q174 frg. 1-2 i,17