אזובVersion: 1.0.0AutorenHerausgeber©Zitieren

Autoren


Ingo Kottsieper und Annette Steudel

Herausgeber


Reinhard Kratz, Annette Steudel, und Ingo Kottsieper

Copyright


©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

Zitieren


Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אזוב (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1808/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt in Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

Sprachgeschichte:

ʾezōb/ʾizzōb (mas. אֵזֹ[ו]ב, she. izzob, 𝔊 ὕσσωπος) "Ysop" (Origanum maru L.): he.

Formen:

sg.abs. + ב + ו

: ובאזוב 11QTa 49,3

det.

: ]האזוב 4Q277 frg. 1 ii,1

Semantik:


  1. : 11QTa 49,3 ובעץ ארז ובאזוב "und mit Zedernholz und mit Ysop" (vgl. Lev 14,52); 4Q277 frg. 1 ii,1 (vgl. Num 19,6)