הווה Verderben

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, הווה (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1801/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  qattal, Wz. HWH "fallen" (mas. הַוָּה), "Verderben", a. i.S.v. "das, was Verderben bringt" › "Frevel": bhe.; piyyut.; vereinz. sp. Midraschim i.A.v. 𝔐; die qhe. Belege mit -וו- insbes. zu A.II könnten auch mit d. L. -וי- zu הויה gestellt werden

  Formen:

  sg.abs.

  : הווה 1QM 1,11; הוה 4Q184 frg. 1,8; + ב: בהווה 1QHa 11,35 (Suk. 3,34); + ו: והווה 14,6 (Suk. 6,3; L.u.)

  det.

  : ההווה 1QHa 11,34 (Suk. 3,33)

  cs. (od. pl.)

  : הוות 1QHa 10,38 (Suk. 2,36); + ב: בהוות 13,33 (Suk. frg. 29,3); + ו: והוות 11,26 (Suk. 3,25); + מן: מהוות 15,8 (Suk. 7,5)

  + sf. 3.f.pl.

  : mögl. הותנה 4Q513 frg. 10 i,9 (L.u.)

  + sf. 3.m.pl.

  : הוותם 1QM 15,11

  pl.abs.

  : הוות 1QHa 10,8 (Suk. 2,6)

  + מן

  : מהווות od. מהווות 1QHa 11,39 (Suk. 3,38)

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : 1QHa 15,10 (Suk. 7,7) מלחמות רשעה ובכול הוותם "Kämpfe von Frevel und in all ihrem Verderben"; 4Q184 frg. 1,8 והיאה ראשית כול דרכי עול הוי הוה לכול נוחליה "aber sie (scil. die weibliche Gegenfigur zur Weisheit) ist der Anfang aller Wege des Frevels, wehe, ein Verderben für alle, die sie erben"

    2. : 1QM 15,11 וכול יקום הוותם מהר ימלו "und alle, die zu ihrem (scil. der Versammlung des Frevles, s. Z. 9) Verderben gehören, verwelken eilends" (i.u.K.)

    3. : mögl. 1QHa 15,67 (Suk. 7,34) הופע יצר הוותם "das Sichtbarwerden ihres verderblichen Strebens"

    4. : 13,28 (Suk. 5,26) והמה הוות לבם יחשובו "aber sie planen Verderben ihres Herzens"; 33 (Suk. 5,31) סבבוני בהוות לבם "sie umgaben mich mit dem Verderben ihres Herzens"

    5. : 27 (Suk. 5,25) וברז חבתה בי ילכו רכיל לבני הוות "und in Bezug auf das Geheimnis, das du in mir verborgen hast, verleumden sie zugunsten der Söhne des Verderbens" (i.u.K.)

    6. : 15,14 (Suk. 7,11) ואין פה לרוח הוות ולא מענה לשון לכול בני אשמה "aber es gibt keinen Mund für einen Geist von Verderben und keine Antwort für die Zunge aller Söhne der Schuld"

    7. : 8 (Suk. 7,5) ורוח עועיים תבלעני מהוות פשעם "und ein Geist der Verwirrung vertilgt mich/greift mich an wegen des Verderbens ihrer Sünde"

    8. : 10,3738 (Suk. 2,3536) ובגדפותם לא החתותני לעזוב עבודתכה מפחד הוות רשעים "und bei ihren Schmähungen ließest du mich nicht erschrecken, so dass ich deinen Dienst wegen des Schreckens vor dem Verderben durch die Frevler verlassen hätte"


    1. : וארץ תצרח על ההווה הנהיה בתבל וכול מחשביה יריעו ויתהוללו כול אשר עליה ויתמוגגו בהווה גד[ו]לה "und die Erde schreit wegen des Verderbens, das auf dem Erdkreis geschieht; und alle ihre Gebilde schreien laut, und es gebärden sich wie verrückt alle, die auf ihr sind, und sie verzagen beim großen Verderben" 11,3335 (Suk. 3,3234); והווה לאין חקר וכלה לאין מד[ה "und unermessliches Verderben und Vernichtung ohne Maß" 14,6 (Suk. 6,3; i.u.K.); ]ומשמיעי שמחה לאבל יג[וני] [מבשר ]שלום לכול הוות "und die Freude verkünden für die Trauer meines Kummers, der Heil kundtut für jedes Verderben" 10,78 (Suk. 2,56)

    2. : 1QM 1,11 בני אור וגורל חושך נלחמים יחד ... ליום הווה "die Söhne des Lichts und die Gefolgschaft der Finsternis kämpfen miteinander ... hinsichtlich des Tags des Verderbens"

    3. : 1QHa 11,26 (Suk. 3,25) ותגור נפש אביון עם מהומות רבה והוות מדהבה עם מצעדי "und die Seele des Armen weilt bei großen Bestürzungen (od. fürchtet sich in großer Panik) und bedrängendes Verderben ist mit meinen Schritten"; 4Q418 frg. 176,3 א]תה מבין בהוות מדהבה אל ת[ "du, Verständiger, nicht ... in bedrängendem Verderben" (i.u.K.)

    4. : 1QHa 11,39 (Suk. 3,38) תסתירני מהווות מהומה "du verbirgst mich vor bestürzendem Verderben" (i.u.K.); neben מהומה 1QHa 11,26 (Suk. 3,25) (s.o. II.3)

    5. : mögl. 12,34 (Suk. 4,33) ואני רעד ורתת אחזוני "aber ich, Übel von Verderben ergriffen mich" (L.u.; od. ורתת "und Zittern" statt ורתת u. רעד "Beben" statt רעד)

   1. : ]היתה הווה "es war Verderben" 4Q381 frg. 76-77,3; ובהוות "und im/ins Verderben" 1QHa 14,24 (Suk. 6,21; L.u.)

   2. : הותנה "ihr Verderben" 4Q513 frg. 10 i,9