דן Dan

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, דן (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1732/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Semantik:

  Alles zeigen


   1. : geboren von Bilha 4Q215 frg. 1-3,10 (vgl. Gen 30,56); neben seinen Brüdern Levi (erg.) u. Ascher 4Q223-224 frg. 2 iv,22 (Jub 38,6); i. Segen Jakobs 4Q254 frg. 5-6,7 (i.u.K.; Gen 49,17)


    1. : 4Q365 frg. 32,1 (i.u.K.; Num 13,12)

    2. : דן נפתלי ואשר לצפון "Dan, Naftali und Ascher in Richtung Norden" 11QTa 39,13; שער דן "das Tor Dans" 11QTa 41,8 (par. 4Q365a frg. 2 ii,2) (2-mal; vgl. Ez 48,32)

    3. : ]על מי דן "an den Wassern Dans" 5Q9 frg. 5,3 (Bed. unsich.; vgl. 1 Hen 13,7)

    4. : 4Q522 frg. 8,2 (i.u.K., unsich. Bed.)

   2. : 4Q379 frg. 1,4