גמולIIIVersion: 1.0.0AutorenHerausgeber©Zitieren

Autoren


Ingo Kottsieper und Annette Steudel

Herausgeber


Reinhard Kratz, Annette Steudel, und Ingo Kottsieper

Copyright


©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

Zitieren


Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, גמולIII (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1626/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt in Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

Semantik:

Alles zeigen


    1. : אלה רשי השנים [בשנה ]הראישנה גמול אליש[יב] מועזי[ה] [חופה "dies sind die Anführer/Anfänge der Jahre im ersten Jahr: Gamul, Eljaschib, Maosja, Huppa" 4Q328 frg. 1,13


      1. : ב1 בגמול הנף העמר "am ersten (Tag) in (der Dienstzeit des) Gamul (ist) das Schwingen der Garbe" 4Q320 frg. 4 vi,7; שנים עשר החודש בגמול "der zwölfte Monatsanfang (fällt) in (die Dienstzeit des) Gamul" 4Q321 5,3

      2. : ב4 בשבת [ג]מול לחודש הרישון בשנה [הרישו]נה "am vierten (Tag) in der Woche des Gamul im ersten Monat des ersten Jahres" 4Q320 frg. 1 i,35; ב4 בשבת בני גמול "am vierten (Tag) in der Woche der Söhne Gamuls" 4Q320 frg. 4 ii,1314

    2. : אות גמול בששית "das Zeichen Gamuls im sechsten (Jahr des Schemitta-Zyklus)" 4Q319 5,1011