חצוצרה Trompete

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, חצוצרה (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1247/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  trad. qataltal /ḥaṣarṣar/ › [ḥaṣāṣar] (Brockelmann [1908], § 91d), aber das Fehlen einer entsprechenden Wurzel, mas. חֲצֹצְרָה statt חֲצֹצָרָה u. she. å̄ṣīṣå̄ra lassen eher an ein onomatopoetisches Wort ([ḥaṣāṣra]/[ḥaṣīṣara], vgl. deutsch "Trari Trara") für "Trompete" denken: he.

  Formen:

  pl.cs.

  : חצוצרות 1QM 3,2; CD 11,22; + ב: בחצוצרות 1QM 8,2, בחצצרות Sir 50,16 (Ms.B 19v,8); + ו: וחצוצרות 1QM 7,13

  det.

  : החצוצרות 1QM 8,1; + ב: בחצוצרות 10,7

  Semantik:

  Alles zeigen


   1. : וביד הששה יהיו חצוצרות המקרא וחצוצרות הזכרון וחצוצרות התרועה וחצוצרות המרדף וחצוצרות המאסף ... שבעה לויים ובידם שבעת שופרות היובל "und in der Hand der sechs (Priester) sollen die Appell-Trompeten und die Trompeten der Erinnerung und die Trompeten des Lärms und die Trompeten der Verfolgung und die Trompeten der Sammlung sein ... sieben Leviten und in ihrer Hand sollen sieben Widderhörner sein" 1QM 7,1214; והכוהנים יריעו בשש חצוצרות החללים קול חד טרוד לנצח מלחמה והלויים וכול עם השופרות יריעו קול אחד תרועת מלחמה גדולה להמס לב אויב "und die Priester sollen mit den sechs Trompeten der Erschlagenen einen scharfen, tremolierenden Ton erzeugen, um den Kampf zu leiten, und die Leviten und die ganze Gruppe der Hörner blasen einstimmig einen gewaltigen Kriegslärm, um den Mut des Feindes sinken zu lassen" 8,810; ähnl. 1QM 16,78; 17,1213 (par. 4Q491 frg. 11 ii,2122)     1. : החצוצרות תהיינה מריעות לנצח אנשי הקלע עד כלותם להשליך שבע פעמים "die Trompeten sollen (wiederholt) Laut geben, um die Männer der Schleuder zu leiten, bis sie aufhören zu werfen, sieben Mal" 12

     2. : CD 11,2223 ובהרע חצוצרות הקהל יתקדם או יתאחר "und sie (scil. die rituelle Reinigung) soll beim Lautgeben der Trompeten des (Sich-)Versammelns vorher geschehen sein oder er (scil. der Unreine) soll zurückbleiben" (חצוצרות הקהל weniger wahrsch. "die Trompeten der Versammlung")


    1. : חצצרות מקשה "Trompeten aus getriebener Metallarbeit" (vgl. Num 10,2) אז יריעו בני אהרן הכהנים בחצצרות מקשה ויריעו וישמיעו קול אדיר להזכיר לפני עליון "dann gaben die Nachkommen Aarons, die Priester, ein Lautsignal mit Trompeten aus getriebener Metallarbeit; und sie gaben ein Lautsignal und ließen einen gewaltigen Lärm hören, um in Erinnerung zu bringen vor dem Höchsten" Sir 50,16 (Ms.B 19v,89)


     1. : והריעות[מה] בחצוצרות ונזכרתמה לפני אלוהיכם "dann gebt Lautsignal mit den Trompeten und es wird eurer gedacht werden vor eurem Gott" 1QM 10,7 (Num 10,9); והכוהנים בכול עת המריעים בחצוצרות[ "und die Priester sind zu jeder Zeit die, die das Lautsignal geben mit den Trompeten" 4Q491 frg. 1-3,17 (i.u.K.); um den Kampf zu leiten ובח[צו]צרות יהיו הכוהנים מריעים קול חד טרוד "aber auf den Trompeten sollen die Priester einen scharfen, tremolierenden Ton blasen" 1QM 8,1112

     2. : בחצוצרות הזכרון "mit Trompeten der Erinnerung" 4Q493 frg. 1,2; בשש חצוצרות החללים "mit den sechs Trompeten der Erschlagenen" 1QM 8,89, ähnl. 1QM 9,12; 16,7 (i.u.K.).9; 17,1213 (par. 4Q491 frg. 11 ii,21 L.u.); 4Q491 frg. 13,6 (i.u.K.); בחצוצרות המלחמה[ "die mit den Trompeten des Krieges" 4Q493 frg. 1,3


    1. : ותקעו הכוהנים בחצוצרות "und es sollen die Priester in die Trompeten stoßartig blasen" 17,11

    2. : ואחר הדברים האלה יתקעו הכוהנים להם לסדר דגלי המערכה והראשים נפשטים לקול החצוצרות "und nach diesen Worten blasen die Priester stoßartig für sie, um die Einheiten der Schlachtreihe zu ordnen, und die Anführer verteilen sich zum Schall der Trompeten" 10; ähnl. 1QM 16,5

    3. : חצוצרות הזכרון "die Trompeten der Erinnerung" 1QM 16,34; חצוצרות המקרא "die Appell-Trompeten" 1QM 7,15; 8,3; 9,3; 16,12 (L.u.); חצוצרות המרדוף "die Trompeten der Verfolgung" 1QM 9,6; חצוצרות המשוב "die Trompeten des Rückzugs" 1QM 8,2.13; 4Q493 frg. 1,8 (L.u.); חצוצרות התרועה "die Lärmtrompeten" 4Q493 frg. 1,11     1. : um den Kampf zu leiten ובח[צו]צרות יהיו הכוהנים מריעים קול חד טרוד "aber auf den Trompeten sollen die Priester einen scharfen, tremolierenden Ton blasen" 8,1112; mit den חצוצרות החללים "Trompeten der Erschlagenen" vgl. 1QM 8,89; 16,7 (i.u.K.); 4Q491 frg. 13,56 (i.u.K.)

     2. : mögl. 4Q493 frg. 1,67 ותקעו בקול חד לצאת אנ[שי] המלחמה להתקרב בין המערכות בחצוצרות[ החללים "und sie sollen den scharfen Ton für den Auszug der Männer zum Kampf in die Trompeten der Erschlagenen blasen" (L.u.)

    1. : ותקעו הכוהנים בחצוצרות קול מרודד "und die Priester sollen in die Trompeten stoßen – einen langgezogenen Ton" 1QM 8,5

    2. : ואחר יתקעו להם הכוהנים בחצוצרות המשוב קול נוח מרודד סמוך "und danach sollen für sie die Priester in die Trompeten des Rückzugs stoßen, einen ruhigen, ausgedehnten, ununterbrochenen Ton" 1314


    1. : Bezeugungen Gottes für den Rat der Heiligkeit" 3,34

    2. : 1QM 3,10

    3. : 1QM 3,8

    4. : 1QM 3,8

    5. : 1QM 3,4

    6. : 1QM 3,3

    7. : 1QM 3,5

    8. : 1QM 3,7

    9. : 1QM 3,2

    10. : 1QM 3,3

    11. : 1QM 3,9

    12. : 1QM 3,10

    13. : 1QM 3,6


    1. : 1QM 7,13

    2. : 1QM 3,2; 7,13

    3. : 1QM 3,12

    4. : 1QM 3,2; 7,13

    5. : 1QM 3,1; 7,13

    6. : 1QM 7,13; 4Q491 frg. 1-3,13 (L.u. sowie teilw. erg.)

    7. : 1QM 3,1 (par. 4Q496 frg. 8,6 L.u. sowie teilw. erg.)

   2. : חצוצרות השבתות "die Trompeten der Sabbattage" 4Q493 frg. 1,13