יהונתן Jonatan

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, יהונתן (Version 1.0.0; 2023; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1218/2023-05-17/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Formen:

  LF

  : יהונתן 4Q523 frg. 1-2,2; Mur. 30 r.a.,26; MzHasmAlexander Ea9,obv., יהנתן MzHasmAlexander Ca13,rev., יהונת Aa2,rev., הנתן Ca15,rev.; + ל + ו: וליהונתן P. Yadin 49 1,2 (L.u.); + ל + ש: שליהו<נ>ת[ן] CII 507b,1

  KF

  : יונתן 4Q448 2,2, ינתן CII 701,1; + ב: ביונתן 4Q52 frg. 6-7,4 (= בִּיהוֹנָתָן 1 Sam 20,30); + ו: ויונתן 4Q52 frg. 6-7,14 (= וִיהוֹנָתָן 1 Sam 21,1); + ל: ליונתן 4Q448 3,8

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : nur in 4Q51 frg. 3-5,3; frg. 6,4 (1 Sam 14,29.49), neben יהונתן für יְהוֹנָתָן z.B. frg. 61 i+62,3232 (2 Sam 4,4)

    2. : nur in 4Q52 (durchgängig, soweit erhalten), z.B. 4Q52 frg. 6-7,2.7 (1 Sam 20,28.34)

   1. : qb. י]הונתן בן שמעיה "Jonatan, der Sohn des Schemaja" 4Q51 frg. 102 i,9 (= 𝔊, lucianische Rezension) statt 𝔐 יוֹנָדָב בֶּן־ שִׁמְעָה "Jonadab, der Sohn des Schima" 2 Sam 13,3     1. : MzHasmAlexander Ea12,obv. יהונתן הכהן הגדל חבר היהדים "Jonatan, der Hohepriester, die Gemeinschaft der Judäer", vgl. Fa21,obv.; Fa35,obv. u.ö.

     2. : Ha2,obv. ינתן הכהן גדל וחבר יהדים "Jonatan, der Hohepriester, und die Gemeinschaft der Judäer", vgl. Gc1,obv.; Ha18,obv.; Ha25,obv.; auf einer Bulle ינתן כה|ן גדל ירשלם "Jonatan, Hohepriester, Jerusalem" CII 701,13


     1. : MzHasmAlexander Aa1,rev. יהונתן המלך "Jonatan, der König", Aa2,rev. יהונת המלך, Ca13,rev. יהנתן המך, Ca15,rev. הנתן המלך

     2. : Ca12,rev. ינתן המלך "Jonatan, der König"


    1. : עור קדש על יונתן המלכ וכל קהל עמכ ישראל אשר בארבע רוחות שמים "erwache, Heiliger (scil. Gott), bezüglich König Jonatan und der ganzen Gemeinde deines Volkes Israel, das in den vier Himmelsrichtungen ist" 4Q448 2,16 u. ליונתן המל[ך "in Bezug auf/für König Jonatan" 3,8 (i.u.K.)

    2. : i.K. einer Erzählung od. eines Berichts אוגו יהונתן[ "sie betrübten(,) Jonatan" 4Q523 frg. 1-2,2 (i.u.K.; weniger wahrsch. "sie schafften weg/vertrieben[,] Jonatan", s. zu יגה‎ II)


    1. : Mur. 24D 1,20 ־ק[־]ה בן יהונתן על נפשה "..., der Sohn des Jonatan, für sich selbst", vgl. 1,45; P. Yadin 45 1,11 יהונתן בן מחנים "Jonatan, der Sohn des Mahanajim", vgl. P. Yadin 44 1,1718; meist mit בר‎ I Mur. 29 r.a.,910 יהונתן בר יהוסף "Jonatan, der Sohn des Josef", Mur. 30 r.a.,17 דרום ח[נ]ין בר יהונתן "südlich Hanin, der Sohn des Jonatan", 26 חוני בר יהונתן "Honi, der Sohn des Jonatan", r.i.,4 חנין בר יהונתן "Hanin, Sohn des Jonatan" (ebenso r.a.,17), r.a.,910 יהונתן בר יהוסף ... יהונתן [בר] אלעז[ר] יהונתן בר חנניה "Jonatan, der Sohn des Josef, ..., Jonatan, der Sohn des Eleasar, Jonatan, der Sohn des Hananja" u. zu Beginn eines Bar-Kochba-Briefs משמעון בר כוסבא לאנשי עינגדי למשבלא וליהונתן בר בעין שלום "von Simeon, dem Sohn des Kosiba, an die Leute von Engedi, an Maschbala und an Jonatan, den Sohn des Baajan: Friede!" P. Yadin 49 1,12 (L.u.)


     1. : שליהו<נ>ת[ן] "das des Jonatan" CII 507b,1

     2. : ינתן 3449,1