יחל‎ I warten, (aus)harren

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, יחל‎ I (Version 1.0.0; 2023; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1035/2023-05-17/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  WḤ/ḪL "warten, ausharren": he. pi. (meist) u. hif. (vgl. zum Wechsel zwischen diesen Ketib וייחל und Qereוייחל 1 Sam 13,8); nif. vereinz. bhe. u. piyyut.

  Formen:

  pi. pf. 1.comm.sg.

  : יחלתי 1QHa 17,10 (Suk. 9,10)

  3.comm.pl.

  : יחלו CD 8,4

  impf. 1.comm.sg.

  : איחל 1QIsaa 40,16 u. אאיחל 4Q58 3,19 (1. א L.u.; für יֵחָל Jes 48,11)

  ptz. m.pl.det.

  : המיחלים 4Q521 frg. 2 ii+4,4

  hif. impf. 1.comm.sg.

  : אוחיל 1QHa 15,21 (Suk. 7,18), vgl. אוחיל 22,36 (Suk. frg. 4,17; korr. aus אחל, Wz. חיל‎ II)

  imp. f.sg.

  : הוחילי 11Q5 5,13 (für הוֹחָלְתִּי Ps 130,5)

  Semantik:

  Alles zeigen


   1. : 4Q521 frg. 2 ii+4,4 הלוא בזאת תמצאו את אדני כל המיחלים בלבם "werdet ihr nicht darin Adonai finden, alle, die in ihrem Herzen ausharren?", im selben K. wahrsch. a. Z. 9 ול[ע]לם אדבק [במ]יחלים "und für immer werde ich denen fest anhangen, die ausharren" (L.u.)

   2. : 1QHa 17,10 (Suk. 9,10) ואבחרה במשפטי ובנגיעי רציתי כי יחלתי לחסדיכה "und ich habe mein Urteil willig angenommen und meinen Schlag habe ich akzeptiert, denn auf deine Gnadenerweise habe ich geharrt"; || קוה 19,34 (Suk. 11,31) יחלתי לטובכה ולחסדיכה אקוה ולסליחות[י]כה "ich habe auf deine Güte geharrt und auf deine Gnadenerweise gehofft und auf deine Vergebungen"; i.K. vergeblichen Hoffens i.Bz.a. Gottes Gericht CD 8,4 כי יחלו למרפא "obschon sie (scil. die Fürsten Judas) auf Heilung hofften"

   3. : 4Q160 frg. 7,3 ]יחלתי פניה רכוש והון ומחיר[ "... habe ich gewartet/geharrt – ihr Gesicht (hat?) Habe, Besitz und Preis ..." (s.a. יחל‎ II)

  1. : ואני נשענתי ברוב[ רחמיכה ולהמון] חסדכה אוחיל "aber ich stütze mich auf die Menge deiner Erbarmenserweise (?) und auf die Fülle (?) deiner Gnade will ich harren" 1QHa 15,21 (Suk. 7,18); ולחסד]כה אוחיל בכול היותי "und auf deine Gnade (o.Ä.) will ich harren während meines ganzen Seins" 22,36 (Suk. frg. 4,17; urspr. L. s. zu חיל‎ II)